IDEXX Animana is verheugd om versie 3.10 aan te kondigen!

Bij deze versie hebben wij al ons aandacht gevestigd op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de Open Facturen-pagina, waardoor de werkwijze rondom openstaande facturen enigszins zal veranderen. Nu hebben Animana-gebruikers ook de mogelijkheid om een batch van financiële overzichten voor meerdere debiteuren te maken, rechtstreeks vanuit de Open Facturen-pagina. Daarnaast beginnen we in de komende weken met het uitrollen van enkele technische verbeteringen, waardoor Animana sneller en stabieler wordt.

Voor meer informatie over deze versie kun je altijd contact opnemen met het Support Team via idexx-animana-support-nl@idexx.com.

Animana Release Hoogtepunten – Versie 3.10

Deze versie bevat onder andere een verbeterde Open Facturen-pagina. De nieuwe kolommen op de tabel stellen je beter in staat om openstaande facturen te ordenen en filteren, waardoor je financiële administratie een stuk overzichtelijker wordt.

De verbetering bevat onder andere:

  • Nieuwe filteropties. Nu kun je open facturen filteren op basis van locatie, datum en andere nieuwe en bestaande kolommen op de pagina.
  • Nieuwe kolommen om openstaande facturen beter te organiseren, waaronder ‘Oudste Open Factuur’, ‘Laatste Maandfactuur’, ‘Cliënt Locatie’ en ‘E-mail’. Deze kunnen allemaal gebruikt worden om openstaande facturen te sorteren. De al bestaande kolommen ‘Betalingsregeling’ en ‘Wanbetaler’ zijn tevens verplaatst naar het einde van de pagina.
  • Totaalbedrag. Het totaalbedrag van alle openstaande facturen bevindt zich nu onderaan de kolom ‘Open bedrag’. Bij het filteren van de tabel wordt dit bedrag op basis van deze filters automatisch bijgewerkt.
  • Pdf-export optie verwijderd. Om technische redenen is het niet langer mogelijk om een Financieel Overzicht als pdf te exporteren. Deze stap is genomen om in de toekomst verbeteringen toe te kunnen passen op het exporteren van openstaande facturen in Animana.

Klik hier om meer te leren over het beheren van Open Facturen.

Zou het niet een stuk gemakkelijker zijn om van meerdere klanten tegelijk één financieel overzicht te genereren? In versie 3.10 kan dat zonder probleem!

Naar aanleiding van de vele verzoeken van Animana klinieken, hebben wij een nieuwe functionaliteit ontwikkeld waarmee je rechtstreeks van de Open Facturen-pagina een batch van financiële overzichten kunt downloaden en printen. Indien Financiële Overzichten nog niet tot je beschikking zijn gesteld, neem dan contact op met Customer Support (idexx-animana-support-nl@idexx.com) met het verzoek of deze functionaliteit ingeschakeld kan worden.

Dit valt samen met enkele andere kleine aanpassingen en verbeteringen op Financiële Overzichten in 3.10, waaronder:

  • Nieuwe pagina Batches Financiële Overzichten. Via deze pagina kun je je batches van financiële overzichten downloaden en uitprinten. Deze batches, die maximaal 50 pdf-bestanden bevatten, worden als zip-bestanden gedownload. Klik op de volgende links om meer te lezen over het maken, downloaden en uitpakken van financiële overzichten.
  • Kop- en voettekst op Financieel Overzicht. Kop- en voettekst op financiële overzichten tonen nu de klinieklocatie waar de cliënt gebaseerd is, in plaats van de kliniek van de Animana-gebruiker die het overzicht creëert.
  • Financieel Overzicht in Cliëntdossier. Zodra je een financieel overzicht creëert, wordt dit weergegeven op een regel in het Cliëntdossier. Klik hier om meer te leren over het maken van een financieel overzicht.

Toekomstige wijzigingen Animana URL

Naast alle werkzaamheden voor de nieuwe en verbeterde functionaliteiten, hebben we ook tijd kunnen besteden aan het sneller en stabieler maken van het Animana systeem.

Één van de veranderingen hiervan is een uniek webadres (URL) (https://praktijknaam.animana.com) in plaats van https://mana123.animana.com. Het inloggen via login.animana.com zal niet veranderen. (Het aanpassen van eventuele bladwijzers en snelkoppelingen naar Animana is ook niet nodig.) Na het inloggen wordt je automatisch doorgestuurd naar de URL die uniek is voor jouw prakijk.

Alhoewel het inloggen niet veranderd is, zijn er wel gevolgen voor de koppeling met in-huis labapparatuur en dicom, het blokkeren van pop-ups in je browser en het synchroniseren van de agenda met mobiele apparaten. Jouw praktijk ontvangt binnenkort een e-mail met uitgebreide instructies met de benodige aanpassingen om te zorgen dat deze functies optimaal blijven functioneren.

Mocht je nog vragen hebben over de veranderingen in Animana 3.10, kun je altijd gerust contact met Animana Customer Support opnemen of onze Kennisdatabank raadplegen.