Animana 3.11 bevat meerdere nieuwe functionaliteiten en veranderingen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem.

In deze versie kun je makkelijker de namen van je collega’s vinden en selecteren door automatisch aanvullen in bepaalde zoekvelden en ook langere sms-berichten vanuit Animana versturen. Verder hebben we het gebruikersgemak vergroot door betalingsomschrijvingen in het cliëntdossier en in het tabblad betalingen te tonen, de pagina’s Debiteuren en Ongefactureerd standaard op de huidige locatie te filteren, en de mogelijkheid om de audit log als .csv-bestand te exporteren. Voor landbouwhuisdierenartsen hebben we ook het protocol bedrijfsgezondheidsplan melkvee 2017 beschikbaar gesteld.

Door deze release hoogtepunten zorgvuldig door te lezen weet je zeker dat je up-to-date blijft met alle nieuwe ontwikkelingen binnen Animana. Voor meer informatie over deze versie kun je altijd contact opnemen met het Support Team via idexx-animana-support-nl@idexx.com.

Automatisch aanvullen gebruikers in agenda en taken

Hoeveel tijd kost het om door lange lijsten te bladeren op zoek naar je collega’s in Animana? Wij vinden dat je die tijd beter aan je klanten kunt besteden. Daarom zijn we in versie 3.11 begonnen met het ontwikkelen van automatisch aanvullen in zoekvelden in Animana.

In 3.11 zie je deze functionaliteit bij het maken van afspraken in de agenda en het toevoegen van nieuwe taken. Wanneer je een nieuwe taak of afspraak wilt maken, typ je maar een paar tekens in het zoekveld en vervolgens zie je onderaan het veld een lijst van suggesties verschijnen, zoals in het onderstaande screenshot.

In de komende nieuwe releases van Animana, zullen we deze functionaliteit blijven toepassen op meer pagina’s en zoekvelden binnen het systeem.

Langere sms-berichten

Tegenwoordig is sms’en een onmisbaar communicatiemiddel voor dierenartsen. Om goede klantencommunicatie zo laagdrempelig mogelijk te houden, hebben wij in Animana 3.11 de sms-functionaliteit uitgebreid met langere sms-berichten.

In deze versie kun je berichten tot 1377 tekens (9 sms-berichten) in één zelfde lange sms versturen. Onder het tekstveld wordt het aantal tekens en aantal sms’jes weergegeven voor eigen administratie. Klanten ontvangen altijd maar één lang bericht. Ook kun je naar de pagina Extra > Mailing > Overzicht Verzonden Sms gaan om te zien hoeveel sms’jes er worden berekend.

Hou er rekening mee dat deze aantallen gelden voor het grootste deel van de alledaagse tekens die je gebruikt om herinneringen enzovoort te sturen: bij gebruik van sommige bijzondere tekens (zoals de ë) wordt de bovengrens naar 603 gereduceerd. Voor meer informatie en voor details over de facturering van sms’en, bekijk het artikel over het gebruik van SMS in de Kennisdatabase.

Gebruikerscodes voor betere tracering van betalingen

In versie 3.11 zijn betalingen een stuk overzichtelijker geworden.

Nu kun je bij elke betaling gemakkelijk zowel de omschrijving zien als de gebruiker die de betaling heeft verwerkt. We hebben gebruikersnamen en -codes toegevoegd op meerdere pagina’s in Animana die met betalingen te makken hebben, zoals het Cliëntdossier, het Dagoverzicht en Saldi Kas/Bank.

Bij iedere betaling die in Animana wordt ingevoerd, wordt de gebruikerscode weergeven van de gebruiker die was ingelogd toen de betaling werd ingevoerd, zoals in onderstaande screenshot. Hou er rekening mee dat deze gebruikerscodes eerst via de pagina Instellingen > Algemene Instellingen > Gebruikersbeheer moeten worden ingesteld.

Alleen gebruikers met admin-rechten of volledige toegang tot het financiële gedeelte van Animana kunnen achteraf deze gebruikerscode veranderen naar die van een andere gebruiker, mocht dat nodig zijn.

Ook hebben we in Animana 3.11 omschrijvingen van betalingen zichtbaarder gemaakt. Wanneer een omschrijving op een betaling wordt toegevoegd, wordt die omschrijving ook in het cliëntdossier weergegeven (mits de ‘betaling’ optie aangevinkt is), zoals in onderstaande screenshot.

 

Betere tracering en overzicht van taken

Net zoals bij betalingen worden gebruikerscodes op taken weergegeven in 3.11. Wanneer je een persoonlijke of algemene taak ziet, staat daar ook de code bij van de gebruiker die de taak heeft aangemaakt. Daarnaast wordt er een tijd en datum van aanmaak weergegeven.

Taken kunnen ook op meerdere manieren gesorteerd worden, bijvoorbeeld op ‘datum’ of ‘gemaakt door’. Binnenkort zullen we nog meer sorteerbare kolommen toevoegen aan het taken overzicht.

Om meer over het creëren en managen van taken te lezen, klik hier.

Standaard filteren op huidige locatie in Debiteuren en Ongefactureerd

De pagina’s Debiteuren en Ongefactureerd worden in versie 3.11 standaard gefilterd op de huidige locatie, waardoor deze pagina sneller laadt en efficiënter werkt. Natuurlijk kun je de filters bovenaan de pagina aanpassen om andere, of alle locaties te bekijken.

Audit log als csv-bestand exporteren

Gebruikers met admin-rechten hebben nu de mogelijkheid om de audit log als .csv-bestand te exporteren.

Lees meer hierover op op de Kennisdatabase.

Protocol bedrijfsgezondheidsplan melkvee 2017 beschikbaar als template

Wil je gebruik maken van het bedrijfsgezondheidsplan melkvee 2017? Deze is nu beschikbaar om te installeren. Ga naar Instellingen > Algemene Instellingen > Beheer Protocollen > Installeer Template en kies bedrijfsgezondheidsplan melkvee 2017.

Lees dit artikel van de Kennisdatabase om meer te leren over het installeren van protocollen in Animana.