New Version

Animana Release Hoogtepunten: Versie 3.17

Deze versie bevat meerdere nieuwe functionaliteiten met betrekking tot data-veiligheid.

Door deze release hoogtepunten zorgvuldig door te lezen, weet je zeker dat je up-to-date blijft met alle nieuwe ontwikkelingen binnen Animana.

Belangrijke beveiligingsupdate
Het beschermen van gegevens van klanten is van het grootste belang vooral sinds de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht is. Met dit in gedachten rollen wij een standaard authenticatie en autorisatiekader uit om wachtwoorden nog beter en veiliger te beheren. Betere beveiliging van gegevens begint tenslotte met een goed wachtwoord.

Binnen de eerste 4 weken na deze release zal je gevraagd worden om een nieuw wachtwoord te maken. Wanneer het op dat moment niet uitkomt om het wachtwoord te veranderen dan geven wij de mogelijkheid deze melding 30 dagen lang uit te stellen. Is het binnen 30 dagen na de eerste melding niet gelukt om het wachtwoord aan te passen dan zal het account geblokkeerd worden en kan de beheerder binnen de kliniek voor de individuele gebruiker een nieuw wachtwoord aanmaken.

Nieuwe wachtwoord vereisten:
In verband met wachtwoord veiligheid en verbeterde authenticatie moeten nieuwe wachtwoorden aan de volgende vereisten voldoen:

  • minimaal 10 tekens lang zijn
  • bevatten een of meer hoofdletters (A-Z)
  • bevatten een of meer speciale tekens, b.v. ! @ # $% ^ & * () _ + | ~ – \ `{} []:“; ’<> /
  • bevatten een of meer cijfers (0-9)

Mocht je nog vragen hebben over de veranderingen in Animana 3.17, kun je altijd gerust contact met Animana Customer Support opnemen of onze Kennisdatabank raadplegen.