New Version

Animana Release Hoogtepunten: Versie 3.18

Deze versie bevat meerdere nieuwe functionaliteiten en veranderingen ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem. Door deze release hoogtepunten zorgvuldig door te lezen, weet je zeker dat je up-to-date blijft met alle nieuwe ontwikkelingen binnen Animana.

 

Rapport Automatische herinneringen
Automatische herinneringen zijn berichten die automatisch verstuurd worden vanuit Animana, om klanten te herinneren aan terugkerende behandelingen zoals vaccinaties, antiparasitica en jaarlijkse controles. Herinneringen worden geactiveerd wanneer een product of dienst wordt toegevoegd op een factuur, of ad hoc wanneer nodig op elk patiëntdossier. Het rapport automatische herinneringen geeft inzicht in het bereik en de efficiëntie van uw herinneringen. IDEXX Animana biedt een rapport waarin verzonden meldingen worden vermeld binnen een specifiek vervaldatumbereik, locatie, product en verzonden herinnering. In dit rapport is ook terug te vinden of het product opnieuw is aangeschaft. Dit rapport maakt het mogelijk om te filteren op herinneringsgroepen zodat u meer inzicht krijgt in de specifiek verzonden berichten per herinnergroep. Ons doel is dat u dit rapport gebruikt om inzicht te krijgen in het succes van uw verzonden automatische herinneringen, waarmee u uw herinneringen nog efficiënter kunt inrichten. Aarzel niet om het zelf uit te proberen. Raadpleeg ons Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het uitvoeren van het rapport.

 

AVG – ‘Security by design’
Het beschermen van de gegevens van uw klant is van het grootste belang, vooral sinds de AVG in mei van kracht is. Samen met de strengere wachtwoordvereisten heeft IDEXX Animana de volgende wijzigingen aan de beveiliging aan de voorkant geïntroduceerd om u te helpen voldoen aan AVG.

Wisselen van gebruiker – De nieuw toegevoegde wachtwoordbeveiliging bij het wisselen van een gebruiker, houd u en uw klantgegevens veilig. Dit helpt u voorkomen dat gebruikers onder de gebruikersnaam van een andere gebruiker bepaalde acties kunnen uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan financiële transacties of het bewerken van medische geschiedenis. Wij hebben ook een eenvoudigere manier geïntroduceerd om gebruikers te selecteren uit de vervolgkeuzelijst. Zoek eenvoudig vaan de naam met behulp van initialen. Meer informatie is hier terug te vinden.

Automatische uitloggen – IDEXX Animana logt nu automatisch uit na een vooraf ingestelde periode van inactiviteit. Hierdoor wordt voorkomen dat account langere tijd onbeheerd zichtbaar blijven voor derden. Ook wordt hiermee voorkomen dat een lopende sessie kan worden voorgezet door een gebruiker met een andere toegangsrol. De beheerder kan de uitlog tijd instellen op 10, 20 of 30 minuten. Deze uitlog tijd kan per account individueel ingesteld worden. Voordat het automatische uitloggen plaats gaat vinden wordt de gebruiker gewaarschuwd door een pop-up met een aftelling van één minuut vóór sessietime-out. Een actieve sessie kan worden verlengd door het wachtwoord opnieuw in te voeren. Meer informatie.

 

PETscan 2.0 – ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren 
Vanaf Animana 3.18 is PETscan geupdate. Deze vernieuwde versie van PETscan biedt u de mogelijkheid om diagnoses van honden en katten toe te voegen vanuit de PETscan realtime-database. Deze diagnoses worden opgeslagen in de PETscan database en zijn van onschatbare waarde voor verschillende onderzoeken van ziektes per ras bij honden en katten.

Wat is PETscan
PETscan is een manier om uw diagnoses snel aan te klikken in uw patiëntenscherm. Dit gaat veel sneller dan het gebruik van een tekstveld. Verder maakt het de diagnoses tussen dierenartsen en praktijken vergelijkbaar. De gegevens gaan via uw IDEXX Animana account naar een centrale database van het ECGG, die voor optimale afscherming is gehost bij de Universiteit Utrecht. In samenwerking met het ExpertiseCentrum hebben wij het PETscan aankliksysteem toegevoegd aan IDEXX Animana. Een groot aantal praktijken is al aangesloten en reageert enthousiast op het gebruiksgemak maar ook op de directe feedback.

Wanneer u met uw praktijk ook wilt deelnemen aan PETscan, worden uw diagnoses naar de centrale database gestuurd voor analyse. Dit gebeurt alleen met uw instemming, waarvoor u een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit Utrecht ondertekent. U vindt hier alle informatie over PETscan en wat ermee gedaan wordt. Als u zich via de website van het ECGG aanmeldt, ontvangt u van het ECGG per post een samenwerkingsovereenkomst met retourenvelop en informatiemateriaal voor uw patiënteigenaren.

IDEXX Animana customer support kan dit op uw Animana account inschakelen.

Geanonimiseerd verzonden
Er worden geen klantgegevens gedeeld met PETscan. Alleen het chipnummer, indien aanwezig in de patientdata in Animana, wordt meegezonden. Deze wordt alvorens verzenden met behulp van het Bcrypt-algoritme gecodeerd. Informatie wordt volledig geanonimiseerd verzonden. Om de PETscan diagnose te gaan gebruiken en de Universiteit Utrecht te helpen bij het onderzoeken van ziekten bij honden en katten, kunt u zich online aanmelden bij de Universiteit Utrecht of contact opnemen met hen via e-mail ecgg@uu.nl

 

Mocht u nog vragen hebben over de veranderingen in Animana 3.18, neem dan gerust contact op met Animana Customer Support of raadpleeg onze Kennisdatabank.