Over enkele weken is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG, van kracht.

Deze nieuwe privacywetgeving stelt strenge eisen aan bedrijven die persoonsgegevens van Europese burgers en bewoners verzamelen. Denk hierbij aan namen, adressen en telefoonnummers. Dit betekent niet  alleen dat softwareleveranciers zoals IDEXX Animana moeten voldoen aan nieuwe richtlijnen voor gegevensbescherming, maar ook uw dierenartspraktijk zich moet houden aan de nieuwe regelgeving.

 

AVG verzoeken verwerken in Animana

Wanneer de AVG van kracht is, kan het zijn dat uw kliniek verschillende soorten verzoeken ontvangt van klanten of overheidsinstellingen. Gelukkig heeft Animana meerdere functionaliteiten die u hierbij kunnen ondersteunen.

Wij hebben een aantal veel gestelde vragen op een rijtje gezet:

 • Wat kunnen wij als praktijk doen om ervoor te zorgen dat onze data veilig wordt opgeslagen? Dataveiligheid gaat niet enkel over gegevens die u opslaat in Animana. Het betekent ook dat u goed om moet gaan met dataveiligheid in uw praktijk. In ons artikel over dataveiligheid voor dierenklinieken vindt u gedetailleerde informatie over hoe u zelf uw data en die van uw klanten kunt beschermen.
 • Hoe informeren wij onze klanten over onze privacyverklaring? De inhoud van uw privacyverklaring kunt u bespreken met uw juridische adviseur. U kunt uw privacyverklaring toevoegen onder Beheer Teksten in Animana en deze informatie proactief met uw klanten delen.
 • Hoe kunnen wij het recht op inzage uitvoeren? Onze overeenkomst gegevensverwerking geeft een overzicht van gegevens die worden opgeslagen binnen Animana. Indien nodig, kunt u aan uw klanten laten zien welke persoonsgegevens u verzamelt door de cliënt- of patiëntgeschiedenis te verstrekken.
 • Hoe kunnen wij het recht op rectificatie uitvoeren? In Animana kunt u alle persoonsgegevens zelf aanpassen op verzoek van uw klant.
 • Hoe kunnen wij het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing uitvoeren? In het tabblad Cliëntdata, kunt u de optie ‘geen mailing’ aanvinken. Dit verwijdert uw klant uit de mailinglijst. Er kan geen mailing meer naar deze klant verzonden worden.
 • Hoe kunnen wij het recht om vergeten te worden uitvoeren? Het is mogelijk om gegevens te anonimiseren in Animana, door alle traceerbare cliënt- en patiëntgegevens te verwijderen. Natuurlijk moet u bij het verwijderen van persoonsgegevens rekening houden met andere wettelijke bepalingen. Neem contact op met uw juridische adviseur voordat u besluit om cliëntgegevens te verwijderen.
 • Hoe kunnen wij het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering uitvoeren? Dit recht is niet van toepassing op Animana. Ons programma maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten of profilering.
 • Hoe vragen wij toestemming voor gegevensverzameling en direct marketing aan onze klanten? Raadpleeg uw juridische adviseur of de Autoriteit Persoonsgegevens om te bepalen of u toestemming nodig heeft voor direct marketing en het verwerken van persoonsgegevens. Indien nodig kunt u in Animana tekstsjablonen of protocollen toevoegen om toestemming van uw klanten vast te leggen.

Animana neemt de AVG serieus

Als verwerker van uw data zijn wij onder meer verantwoordelijk voor een dataveilige omgeving waarin u uw dagelijkse werk kunt uitvoeren. Daarom blijven wij investeren in technische en organisatorische maatregelen, om het hoogste niveau van dataveiligheid te bieden.

Acties die wij hebben ondernomen om Animana te voorbereiden op de AVG zijn onder andere:

 • AVG Stuurcomité. IDEXX heeft een centraal comité met als doel het waarborgen van de letter en de geest van de AVG. Dit comité zorgt ervoor dat alles wat wij doen, rekening houdt met dataveiligheid en bestaat onder anderen uit onze Chief Compliance Officer en onze Chief Security Evangelist. Deze laatste is ruim een jaar geleden reeds aangenomen om te helpen bij het behalen van onze dataveiligheidsdoelen.
 • Regelmatige interne controles en veiligheidsscannen. Dataveiligheid binnen Animana wordt continu geëvalueerd. Met elke nieuwe software release, nemen wij de technische infrastructuur van Animana goed onder de loep om veiligheidsleemten en -risico’s te voorkomen.
 • Inventaris verwerking persoonsgegevens. Om verantwoorde dataverwerking te waarborgen, hebben wij de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens binnen IDEXX volledig in kaart gebracht. Hierdoor weten wij precies hoe data wordt verzameld en waar het voor wordt gebruikt. Dit zorgt ervoor dat dataveiligheid altijd gewaarborgd is.
 • Controle van faciliteiten. Wij hebben onze fysieke vestigingen volledig gecontroleerd op dataveiligheid. Wij houden onze vestigingen veilig, waardoor uw data en die van uw klanten ook veilig blijven.

Hoe wij dierenartspraktijken ondersteunen bij naleving AVG

Wij zien onszelf niet alleen als uw softwareleverancier, maar ook als uw zakenpartner met wederzijds belang in het beschermen van uw gegevens. Daarom zijn wij proactief in het ondersteunen van Animana-klinieken om te voldoen aan de AVG-regelgeving.

 • De overeenkomst gegevensverwerking. AVG eist dat verwerker (IDEXX Animana) en verwerkingsverantwoordelijke (uw kliniek) samen een overeenkomst opstellen, waarin wordt vastgesteld hoe persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en beschermd. Vorig jaar hebben wij een overeenkomst gegevensverwerking beschikbaar gesteld, een van de grootste stappen op weg naar naleving van de AVG. Is uw praktijk al akkoord gegaan met deze overeenkomst? Klik hier voor meer informatie.
 • AVG-homepagina. Bij zo’n grote verandering van de wet hoort een grote hoeveelheid nieuwe informatie. Om een handig overzicht hiervan te geven, hebben wij een AVG-homepagina gemaakt op onze website. Hier vindt u links naar informatieve webpagina’s van overheidsinstellingen, naast onze eigen artikels over onderwerpen zoals dataveiligheid voor dierenartspraktijken. Ook is er een lijst van veelgestelde vragen over de AVG en Animana’s overeenkomst gegevensverwerking.
 • Voortdurende informatievoorziening via onze nieuwsbrief, Facebook en LinkedIn pagina’s. Deze kanalen kunt u volgen voor actuele informatie over de AVG, inclusief beleidsdocumenten, infographics en blogposts over dataveiligheid in het algemeen.

Heeft u nog vragen over de AVG en de gevolgen daarvan voor uw kliniek?

25 mei is niet ver weg. Dat betekent dat nu de tijd is om op de hoogte te zijn en zeker te weten dat uw praktijk er klaar voor is.

Bent u nog niet bekend met de AVG? Onze AVG-homepagina is dan een goed begin. Hier krijgt u een kort overzicht, met handige links naar relevante informatie.

GDPR
De AVG is er.
Is uw praktijk er klaar voor?
Meer lezen over Animana en de AVG

Voor meer specifieke informatie over de eisen van de AVG voor uw kliniek, kijkt u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (of voor Belgische klanten, de Belgische Privacycommissie).

Wanneer u nog vragen heeft met betrekking tot Animana en onze voorbereidingen op de AVG, kunt u gerust contact opnemen met Animana Customer Support.

Is uw praktijkmanagementsoftware klaar voor de AVG? Vraag vandaag een vrijblijvende demonstratie van Animana aan!