Bent u klaar voor de AVG?

GDPR in een notendop

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese verordening die Europese burgers meer bescherming van hun persoonsgegevens biedt.

De AVG is verreikend van omvang. Zij geldt niet alleen voor organisaties binnen de EU, maar is ook van toepassing op buiten de EU gelegen organisaties indien deze goederen of diensten aanbieden aan EU-betrokkenen, of hun gedrag controleren. Zij geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens van betrokkenen die in de Europese Unie woonachtig zijn verwerken en in bezit hebben, ongeacht de locatie van het bedrijf.

De AVG heeft waarschijnlijk invloed op uw dierenartsenpraktijk omdat u gegevens van EU-personen verzamelt en verwerkt.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

Met ingang van mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze verordening vervangt de huidige (verschillende) landelijke wetten die uw privacy en die van uw klanten beschermen. Deze Europese regelgeving bevat veranderingen die invloed zullen hebben op kleine en middelgrote bedrijven, die gebruik maken van persoonsgegevens in hun dagelijkse werk. Zoals onder andere bij dierenartsenpraktijken het geval is.

Verder lezen

Actuele informatie over de AVG vindt u op de websites van de Europese Commissie en de Europese Raad.

Bent u op zoek naar specifiekere informatie over AVG en de uitvoering daarvan in Nederland, kijkt u dan naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u dergelijke informatie voor uw Belgische praktijk, kijk dan naar de Belgische Privacycommissie.

Tot slot raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw juridisch adviseur met betrekking tot de AVG. Wacht niet tot mei om aan de voorbereidingen te beginnen!