De automatische herinneringen in Animana zorgen ervoor dat uw cliënten automatisch een bericht ontvangen om ze uit te nodigen voor een vaccinatie of een controle, zonder enige inmenging van uw personeel. Regelmatige communicatie met cliënten intensiveert het contact met eigenaar en dier.