New Features

Vanaf deze week zullen we Animana versie 0.2.5 uitrollen.

Deze versie bevat veel nieuwe functionaliteiten en verbeteringen. De meest opvallende worden hieronder genoemd. Kijk voor meer informatie op onze website (www.animana.nl) of neem contact met ons op via support@animana.nl

  • Custom Protocols. Het is nu mogelijk uw eigen protocollen te maken! Ontwerp de protocollen waar uw praktijk behoefte aan heeft en maak consistent, effectief en snel werken mogelijk. Meer informatie hierover vindt u in onze kennisdatabase (http://help.animana.com/nl/kb/zelf-protocollen-maken/)
  • Geborgde dierenarts. Bij de koppeldata kan nu als geborgd dierenarts uitsluitend een medewerker met als type gebruiker ‘dierenarts’ gekozen worden.
  • Raportage op inactieve producten. Producten die worden geïnactiveerd blijven vanaf nu in de rapportage (Extra > Rapporten) zichtbaar onder de originele productgroep.
  • Raportage op Toeslag. We hebben de rapportage (Extra > Rapporten) op toeslagen toegevoegd. Bekijk nu uw omzet van producten zonder toeslag of juist alleen uw omzet van toeslagen.
  • Mailing filter op ras. Bij gebruik van het mailingfilter op contacten (Extra > Mailing) kan nu ook op ras gefilterd worden.
  • Administratiekosten bij verzekerde patiënten. Voor verzekerde dieren kan onder de maandfacturatie instellingen per factuurtype aangegeven worden of er administratiekosten gerekend moeten worden of niet.  Meer informatie hierover vindt u in onze kennisdatabase (http://help.animana.com/nl/kb/administratiekosten-bij-verzekerde-patient/)
  • Blokkeer de mogelijkheid facturen achteraf aan te passen. Het is nu mogelijk achteraf aan passen van facturen te blokkeren. Het supportteam kan dit voor u activeren.
  • Verbeterde zoek cliënt opties. Een klant kan nu via de route ‘zoek cliënt’ ook gezocht en gevonden worden op BSN en een combinatie van (een deel van) de voornaam en achternaam (bv. Jan Smit, Ja Sm of Sm Ja vindt allemaal de cliënt Jan Smit).
  • Boekingsverschillen bij inlezen MT 940 bestanden. Als een factuur wordt afgeboekt via een MT940 import staat de optie “boek verschil” standaard op UIT.
  • Visite formulier voor meerdere koppels. Er is een nieuw visiteformulier op cliëntniveau waarin bevindingen en verrichtingen van alle aanwezige koppels geregistreerd kunnen worden. Een aantal praktijken test momenteel dit visiteformulier. Op basis van de feedback worden de laatste aanpassingen gedaan waarna het voor iedereen beschikbaar zal zijn. Momenteel loopt er met dit visiteformulier een pilot bij een aantal praktijken.