New Features

  • IDEXX Animana kondigt versie 3.2 aan.
    Deze versie bevat meerdere aanpassingen en verbeteringen die we hieronder en in de genoemde artikelen nader voor u toelichten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Support Team via idexx-animana-support-nl@idexx.com.
  • Overzicht open facturen. In het menu Extra > Financieel zult u een nieuw menu-item zien: Open facturen. Hierin kunt u per client zien wat het totaal openstaande bedrag is, wat het aantal open facturen is en hoe lang geleden er voor het laatst herinnerd en betaald is. Meer informatie en de geplande uitbreidingen voor deze functionaliteit staan in het knowledgebase artikel hierover. Naast deze extra pagina hebben we een nieuwe functionaliteit ontwikkeld waarmee u per client een overzicht kunt genereren van alle facturen en betalingen in een bepaalde periode. Een voorbeeld van een overzicht kunt u zien in dit artikel. Mocht u dit willen gebruiken, dan kunt u contact opnemen met Customer Support om het te activeren.
  • Extra verkoop/verpakkings/besteleenheden. Er is een aantal eenheden toegevoegd; deze zijn alle te gebruiken voor zowel verkoopheenheid, verpakkingseenheid en besteleenheid.
  • Extra kolommen toegevoegd aan Omzet (factuurregels). Aan de export van “Omzet (factuurregels)” is een aantal kolommen toegevoegd: kostprijs, basisprijs, verkoopprijs en BTW bedrag. Hiermee heeft u een beter inzicht in de prijzen van uw verkochte producten en diensten.
  • Vervaldatum Excasso. Aan de pagina Extra > Financieel > Maandrekeningen > Excassobestand (SEPA) is een kolom toegevoegd die de uiterste excassodatum (vervaldatum) aangeeft. Deze wordt berekend door de betalingstermijn bij de factuurdatum op te tellen. Hierdoor is het eenvoudiger voor u om de juiste excasso’s op tijd uit te voeren.
  • iPad prestatie verbeteringen. Het gebruik van de iPad is sterk verbeterd door verschillende aanpassingen aan de programmatuur. Hierdoor wordt het werk in het veld voor u vergemakkelijkt.