New Features

IDEXX Animana kondigt versie 3.3 aan.
Deze versie bevat verbeteringen aan het printen van het patiëntdossier en een toevoeging aan het financieel overzicht. We raden u aan de link te volgen om de aankondiging te lezen.

  • Patiëntdossier printen/emailen.
    Laboratoriumuitslagen, brieven en andere PDF’s zullen voortaan als bijlage aan het eind van het patiëntdossier worden afgedrukt. In het dossier zelf zal op de datum dat het item is toegevoegd een verwijzing staan naar het bijlagenummer waarin de volledige tekst zichtbaar is.
  • Financieel overzicht.
    Gebruikers van het financieel overzicht in het cliëntdossier zullen een extra optie zien bij het aanmaken van het overzicht: Betalingen samenvoegen. Deze optie staat standaard aangevinkt. Indien een client met 1 betaling meerdere facturen heeft betaald, dan zult u het totaal betaalde bedrag zien, zonder dat dit uitgesplitst is per factuur. Als u de uitsplitsing per factuur wilt laten zien, dan kunt u het vinkje verwijderen voordat u het overzicht maakt. Een voorbeeld kunt u terugvinden in het knowledgebase artikel. Tot slot is het nu mogelijk om het financieel overzicht per email te versturen.