Met ingang van mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. Deze verordening vervangt de huidige (verschillende) landelijke wetten die uw privacy en die van uw klanten beschermen. Deze Europese regelgeving bevat veranderingen die invloed zullen hebben op kleine en middelgrote bedrijven, die gebruik maken van persoonsgegevens in hun dagelijkse werk. Zoals onder andere bij dierenartsenpraktijken het geval is.

Omdat mei 2018 dichter bij is dan u denkt, informeren wij u graag alvast over deze regelgeving. Dus heeft u nog nooit van deze regelgeving gehoord of denkt u dat AVG niet geldt in uw branche of niet van toepassing is op uw bedrijf, dan is dit korte artikel voor u zeker interessant om te lezen. Hier wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen met betrekking tot databescherming, veranderingen in de wet en wat AVG betekent voor Animana.

 

Wat is de AVG?

Deze Europese regelgeving vervangt het huidige assortiment van nationale wetten die het beschermen van persoonsgegevens in EU-lidstaten reguleren.

Organisaties die persoonsgegevens verwerken hebben vanaf mei 2018 meer verplichtingen. Dit geldt zowel voor bedrijven zoals dierenartspraktijken, die persoonsgegevens van hun klanten verzamelen en bewaren, als voor bedrijven zoals IDEXX Animana, die de gegevens van uw klanten verwerken.

Wanneer, waar en voor wie is de AVG van kracht?

De AVG is vanaf mei 2018 volledig van kracht.

Een van de grootste veranderingen die door deze regelgeving geïntroduceerd wordt is zijn uitgebreide territoriale omvang. Terwijl de huidige privacywetten zijn beperkt tot de grenzen van de landen waarin ze gemaakt en uitgevoerd zijn, is deze EU regelgeving grensoverschrijdend; het geldt voor alle bedrijven die gebruik maken van de persoonsgegevens van EU-bewoners, waar ze dan ook zijn.

Wat gebeurt er als mijn bedrijf niet voldoet aan de regelgeving?

Wanneer de regels van de AVG niet worden nageleefd, kan dit een hoge boete opleveren. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat betekent de AVG voor Animana?

Animana verwerkt persoonsgegevens namens uw bedrijf en moet daarom ook voldoen aan deze regelgeving.

Terwijl de functies van Animana onveranderd blijven, moeten in de voorwaarden daaromheen een aantal zaken worden aangepast. De AVG eist het opstellen en toegankelijk maken van een verwerkersovereenkomst, welke de rechten en plichten van alle betrokken partijen verklaart. Om aan die eis te voldoen zijn de algemene voorwaarden van Animana aangepast en is er een aparte verwerkersovereenkomst ontstaan (welke eerder deel heeft uitgemaakt van de algemene voorwaarden).

Bent u praktijkeigenaar of manager, dan ontvangt u binnenkort een kopie van deze algemene voorwaarden en de verwerkersovereenkomst.

Waar kan ik meer informatie vinden over AVG en de gevolgen voor mijn praktijk?

Actuele informatie over de AVG vindt u op de websites van de Europese Commissie en de Europese Raad.

Bent u op zoek naar specifiekere informatie over AVG en de uitvoering daarvan in Nederland, kijkt u dan naar de Autoriteit Persoonsgegevens. Wilt u dergelijke informatie voor uw Belgische praktijk, kijk dan naar de Belgische Privacycommissie.

Tot slot raden wij u aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw juridisch adviseur met betrekking tot de AVG. Wacht niet tot mei om aan de voorbereidingen te beginnen!

GDPR
De AVG is er.
Is uw praktijk er klaar voor?
Meer lezen over Animana en de AVG